Veel nieuwe gezichten, dus veel aandacht voor onboarding.

9 december 2022 - A-kwadraat groeit al jaren. Op dit moment hebben we 630 mensen in dienst, waarvan meer dan 520 met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij zitten medewerkers met lange loopbanen bij A-kwadraat. Dat is mooi, want het wil zeggen dat ze zich goed voelen in onze organisatie. Er zitten ook veel nieuwe gezichten bij. Hoeveel precies? Daar schrokken we zelf van.

Nieuwe gezichten

Sinds 1 januari 2017 verwelkomden we 346 nieuwe collega’s. De instroom steeg de voorbije zes jaar voortdurend, alleen in de coronajaren 2020 en 2021 viel die terug. Maar in 2022 zet de groei van nieuwe medewerkers zich opnieuw door. Deze instroom leidde sinds 2017 tot een netto aangroei van ons personeelsbestand met 100 medewerkers.

Geschikte omkadering

Ruim 20% van de nieuwe collega’s zijn omkaderingsleden. De grootste groep daarvan zijn werkbegeleiders of maatwerkcoaches. Zij zorgen voor een geschikte werkomgeving voor onze medewerkers. In 2019 namen we de beslissing om de werkbegeleiding uit te breiden in alle business units. Ook kenden we bijna een verdubbeling van de locaties waar we werken.

Een dertigtal collega’s werken bij onze personeelsdienst en andere ondersteunende diensten. In 2021 creëerden we bijvoorbeeld de functie van ‘Projectleider Innovatie’ om meer impulsen te geven aan procesoptimalisatie en nieuwe technologie.

Van instroom naar onboarding

De groei van de afgelopen jaren heeft onze aanpak na indiensttreding op punt gezet. Elke nieuwe medewerker volgt een instroomtraject in onze Talent Academy. Tijdens de eerste werkweek wordt de nieuwe collega voorbereid en opgeleid voor de job. Het doel is een kennismaking met elkaar en met de organisatie. We geven een rondleiding, we bespreken afspraken, waarden, veiligheid, kwaliteit, en de meeste tijd gaat naar specifieke jobcompetenties.

Halfweg de week vindt er een screening plaats met verschillende opdrachten om competenties te toetsen. Op basis daarvan kunnen we de medewerker toewijzen aan de business unit die de beste match vormt tussen de noden van de organisatie en de mogelijkheden van de medewerker. Na deze week start de medewerker meestal in een van onze instroomfuncties.

Na één maand volgt een POP-gesprek. We bespreken samen ontwikkelingskansen die de medewerker heeft. Dit gesprek mondt uit in een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP dus) met actiepunten. Het POP-gesprek wordt jaarlijks herhaald. Na één maand is er ook een opvolggesprek met de sociale dienst om de eerste werkervaringen te bespreken.

Meer weten over werken bij A-kwadraat

Want to work together?