A promise is a promise.

A-kwadraat is a social enterprise that offers custom, rewarding and meaningful work to more than 500 people with a work disability. We emphasise their potential, capacities and capabilities. That emphasis on the positive is translated into solution-oriented thinking and acting in everything we do. Quality, safety and speed are an essential part of that. And you can count on us: a promise is a promise.

Contact us

Our history determines who we are.

A-kwadraat was formed in 2019 after the merger of social profit companies Amival and Alito, hence the name "A-kwadraat" or A-squared.

From a halfway home in the Begijnhof in Turnhout, Amival grew into a thriving sheltered workshop. Since 1964, we have been combining social, economic, societal and ecological aspects into a single company. This Corporate Social Responsibility (CSR) is an important part of who we are. Today, A-kwadraat is a social enterprise that carries out activities for a broad client portfolio: from one-man businesses to multinationals in different sectors. Something we are very proud of.

Alito was launched in 1986, under the impulse of VKW Kempen and VIBO de Ring. The objective: create sustainable employment for former pupils of special needs education schools. For 25 years, woodworking was the main focus. Since the start of this century, green maintenance has become a secondary field. Alito has focused on international customers for its wood products and on a strong local presence for green maintenance in the provinces of Antwerp and Limburg.

See all of our activities

Corporate social responsibility.

Since launching in 1964, A-kwadraat has always attached great importance to sustainability. Together with our staff, we build long-term commitments. With proper training, targeted support and the right tools, they can perform their duties correctly. The idea of corporate social responsibility not only determines the way we look at people. It also forms the basis of our relationship with the economy, society and the environment.

Onze waarden.

Met onze medewerkers hebben we een traject doorlopen rond de vraag: ‘Waarin geloven we’. Het resultaat is een gelaagd model dat voortvloeit uit de missie en visie van onze organisatie en eer doet aan de complexiteit van een organisatiecultuur.

Onze overtuiging luidt:

Iedereen inbegrepen

Wij willen dat iedereen mee is en bieden een geschikte omgeving voor alle medewerkers, waar constructief wordt samengewerkt. Iedereen heeft zijn eigen waarde. Door zich inbegrepen en begrepen te voelen, kunnen mensen openbloeien bij A-kwadraat. Zo creëren we meerwaarde en gaan we voor inclusie. Binnen ons bedrijf, met klanten en in de samenleving.

Het gedrag dat uit deze overtuiging volgt, vatten we samen als:

Ik durf het.
Ik help jou.
Wij waarderen elkaar.
Wij lossen het op.

Duurzaamheid en MVO.

Al sinds ons ontstaan vervlechten we de sociale, economische, maatschappelijke en ecologische aspecten van ondernemen tot een elegant geheel. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een integraal onderdeel van onze werking. De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties zijn het kader waarbinnen we willen werken. Voor A-kwadraat zijn vier doelstellingen priortair. Zij behoren tot de kern van wat wij doen. Namelijk:

SDG 1: Geen armoede
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs
SDG 8: Eerlijk werk en economische groei
SDG 10: Ongelijkheid verminderen

Sinds 2010 behalen we elk jaar het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. Concreet houdt dit in dat we jaarlijks tien tot twintig acties opzetten om het duurzame karakter van A-kwadraat te versterken. In 2020 behaalden we voor het eerst het UNITAR-certificaat. Dit internationaal erkend certificaat, gelinkt aan de Verenigde Naties, wordt toegekend aan organisaties die in een periode van drie opeenvolgende jaren acties met positief gevolg uitvoerden binnen elk van de zeventien duurzaamheidsdoelstellingen. A-kwadraat is een van de eerste Belgische bedrijven die hierin slagen. Ook in de toekomst hebben we de ambitie om jaarlijks te blijven verbeteren op de verschillende actiedomeinen.

Bedrijfsgeschiedenis.

A-kwadraat is in 2019 ontstaan uit de fusie van Amival en Alito.

Vanuit een woonhuis in het Turnhoutse Begijnhof groeide Amival uit tot een bloeiende beschutte werkplaats. Al sinds 1964 vervlechten we de sociale, economische, maatschappelijke en ecologische aspecten van ondernemen tot een elegant geheel. Amival evolueerde tot een modern maatwerkbedrijf dat activiteiten uitvoert voor een uitgebreide klantenportefeuille: van eenmansbedrijven tot multinationals, en dat in verschillende sectoren.

In 1986 werd Alito opgericht, onder impuls van VKW Kempen en VIBO de Ring. De doelstelling: duurzame tewerkstelling creëren voor oud-leerlingen van het BuSO-onderwijs. Gedurende een kwarteeuw werd gefocust op houtverwerking, sinds het begin van deze eeuw is groenonderhoud een tweede werkdomein geworden. Alito heeft voor haar houtproducten ingezet op internationale klanten en met groenzorg op een sterke lokale inbedding.

Want to work together?