Tevreden klanten, samen voor duurzaam, continu verbeteren.

8 februari 2023 - Elke twee jaar meten we de tevredenheid van onze klanten. Dat gebeurde afgelopen najaar opnieuw. Wat konden we daaruit afleiden? Eerst en vooral dat klanten heel tevreden zijn over onder meer de kwaliteit en communicatie van A-kwadraat. Ten tweede dat onze visie en die van klanten belangrijke raakpunten hebben, zeker op het vlak van duurzaamheid. Ten derde dat er altijd verbeteringen mogelijk zijn en daar vragen we heel bewust naar.

Complimenten bij de vleet

Eerlijk gezegd worden we soms ongemakkelijk wanneer de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek binnenkomen: onze klanten zijn genereus in het uitdelen van complimenten. Onze Net Promotor Score bedraagt nu 64, dat was nooit hoger dan dit jaar (dat wil zeggen dat veel klanten ons sterk zouden aanbevelen aan anderen). Ook de geleverde kwaliteit (4,6 op 5), de aansluiting op het eigen productieproces (4,37), de zinvolheid van contactmomenten (4,8) en communicatie met contactpersonen (4,6) haalden prachtige scores.

Het mooiste zijn complimenten die aan onze medewerkers zijn gericht:

“Het is hier mooier als jullie er zijn.”

“Dank u wel voor de prettige samenwerking. Wij zijn elke dag opnieuw onder de indruk van de kwaliteit van jullie team en de vriendelijkheid en flexibiliteit van jullie service. Het is een plezier om met jullie zaken te doen en we kunnen jullie niet missen.”

“De werkethiek, openheid, paraatheid, constructieve samenwerking, voorzienigheid en continu op zoek zijn naar verbetering in processen worden enorm geapprecieerd. Hierdoor is geen vraag of project te gek en kunnen we ook successen naar verwachting verwezenlijken. BEDANKT!”

Wat we delen

We peilen ook hoe onze visie overeenkomt met wat klanten belangrijk vinden. De overgrote meerderheid vindt het duurzame karakter van A-kwadraat belangrijk (4,3), ervaarde relevante vooruitgang van A-kwadraat op het vlak van innovatie (3,96).

Een positieve verrassing: maar 18% van onze klanten zegt dat er geen opportuniteiten zijn om samen te werken rond circulariteit. Meer dan 80% ziet dus wel opportuniteiten, bij sommige liggen die vandaag al klaar, bij anderen komen die er binnenkort aan, of worden ze nog geïdentificeerd. Dat sterkt ons in het geloof dat circulariteit een sleutelbegrip wordt in productieomgevingen.

Verbeteringen blijven opzoeken

Zoveel lof doet deugd, maar we meten de tevredenheid in de eerste plaats om er daarna acties aan te koppelen om onze dienstverlening te verbeteren. Daarom vragen we klanten alsmaar nadrukkelijker naar een kritische blik. Via vragen in onze online enquête en via cocreatieve een-op-eenmomenten. Zo kwam naar boven dat we nog proactiever mogen communiceren, bijvoorbeeld over de voortgang van productieorders, dat we nog stappen kunnen zetten op gebied van voorraadmanagement en dat we moeten blijven investeren in materiaal en infrastructuur.

Want to work together?