A-kwadraat biedt kansen aan nieuwe doelgroep om werkervaring op te bouwen.

18 november 2022 - Het is onze missie om geschikt werk te bieden aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We zien al enkele jaren dat die groep breder en breder wordt. Sinds 2019 geven we kansen aan een nieuwe doelgroep. Niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden, die vaak een leefloon ontvangen, kunnen werkervaring opdoen via een traject artikel 60.

Via het OCMW

Mensen die geen inkomen of uitkering hebben, kunnen via het OCMW een leefloon ontvangen. Het is een kwetsbare doelgroep die heel wat drempels ervaart bij het zoeken naar een duurzame job. Sinds 2019 werken we intensief samen met het OCMW van Turnhout om deze werkzoekenden een kans te geven op werkervaring of een duurzame tewerkstelling. Doorheen de jaren werd er gewerkt aan een structurele samenwerking tussen Turnhout en A-kwadraat die een win-winsituatie als gevolg heeft.

Via deze samenwerking bieden we vooral mensen met een migratieachtergrond de kans om kennis te kunnen maken met de Belgische arbeidsmarkt. In een traject artikel 60 wordt er gewerkt aan competenties en arbeidsattitudes. Vaak zijn er bijkomende moeilijkheden, zoals de Nederlandse taal die onvoldoende beheerst wordt. A-kwadraat kan voor deze doelgroep een tussenstap zijn naar de reguliere arbeidsmarkt.

Kans op duurzame tewerkstelling

De meeste trajecten lopen bij onze business unit Locations omdat we hier het dichtste bij de reguliere arbeidsmarkt staan. Dat maakt dat de kans op een duurzame tewerkstelling groter is.

Maar er werden ook ‘plateauplaatsen’ gecreëerd in onze eigen productiesites. Bij deze trajecten is er een eerste kennismaking met maatwerk. Als blijkt dat er een ondersteuningsnood is, kan een traject artikel 60 resulteren in een duurzame tewerkstelling bij A-kwadraat. In samenwerking met het OCMW wordt er dan via een indicering, collectief maatwerk aangevraagd.

Verder uitbreiden

In 2021 verwelkomden we een tiental personen uit deze nieuwe doelgroep en in 2022 al vijftien. Imad is één van hen en heel tevreden met zijn werk: "Ik breng de medicatie die de apothekers van AZ Turnhout bij A-kwadraat bereiden naar het ziekenhuis. Dankzij deze job kan ik mijn droom om chauffeur te worden waarmaken." Ook de volgende jaren willen we de tewerkstelling uit kansengroepen verder uitbreiden en dit in lijn met de noden in onze regio. Dat past binnen ons engagement om bij te dragen aan SDG 1 ‘geen armoede’.

Want to work together?