Samenwerken werkt, Maatwerkt.

25 september 2023 - Onze blik wordt vaak geleid naar wie of wat in de spotlight staat. Dat is prima, natuurlijk. Het resultaat mag gezien, de mensen die eraan meewerkten ook.

Op woensdag 20 september stond de nieuwe vzw ‘Maatwerkt’ in de spotlight. De Antwerpse koepel komt in de plaats van de Unie Maatwerk Provincie Antwerpen (UMPA), die 55 jaar beschutte werkplaatsen verenigde. Vanaf nu verwelkomt Maatwerkt alle collectieve maatwerkbedrijven.

De ramen en deuren gaan wagenwijd open. Open huis. 36 organisaties hebben al de intentie gegeven om mee in de vzw te stappen.

Minstens even verrijkend is het om te kijken naar wat zich achter de spots afspeelt, of heeft afgespeeld. Wat heeft mogelijk gemaakt dat een mijlpaal staat. Daar schuilen mensen achter, overtuigingen, organisaties, systemen, vooroordelen soms, en verschillende perspectieven die elkaar hebben gevonden. Dat gaat niet zonder wrijving of volharding – trekkers en pioniers.

Een dynamiek en diversiteit die dankzij samenwerking zijn geland? Dat is een stevige stap vooruit voor onze sector. Alleen ga je sneller, samen raak je verder, zeker, maar het is lang niet de makkelijkste route. Vertrouwen blijft bruggenbouwer in elke sector.

De provinciale overheid gaf een tijd geleden het signaal dat een nieuwe, verbindende koepel op haar steun zou kunnen rekenen. Dat bleek het nodige duwtje in de rug om het traject op gang te krijgen.

We hebben een prachtige, bijzonder relevante opdracht: Tewerkstelling creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De sociale economie in onze provincie is bijzonder divers, en dat is onze sterkte. Hoe groter de waaier aan sociale-economie-initiatieven is, hoe groter de kans dat een persoon met een afstand tot de arbeidsmarkt een job vindt op hun maat.

Deze maatschappelijke verantwoordelijkheid, onze bestaansreden, moet het kompas blijven voor elke keuze die we maken. Als we onze afzonderlijke belangen – persoonlijk en bedrijfsmatig – parkeren, wat is dan de beste manier om samen die gedeelde, essentiële waarde te blijven creëren?

Met Maatwerkt kunnen we op provinciaal niveau regionoden beter begrijpen, impact hebben op het beleid, kennis, middelen en informatie uitwisselen, kortom, we kunnen de krachten bundelen voor meer en betere tewerkstelling; voor de ontwikkeling van circulaire producten, de verkenning van nieuwe markten; voor gedeelde opleiding, aankopen en werking; verenigd aanbod. Dat is een toekomstbestendige missie.

Als voorzitter van Maatwerkt is het een eer en plezier om onze ramen en deuren wijd open te zetten. Voor voormalige sociale werkplaatsen, nieuwe leden. Wie weet wie we zo nog zullen ontmoeten, en wat dan nog allemaal mogelijk wordt?

Jan Boeckx