Onder de juiste condities.

Voor het verwerken van producten uit de farmaceutische, medische of gezondheidssector zijn kwaliteitsgaranties vitaal. Die kunnen wij u bieden dankzij de juiste mensen, sectorspecifieke infrastructuur en een doorgedreven kwaliteitssysteem. Dat bewijzen ook de certificaten waaronder we werken.

Contacteer ons

Mensen met oog voor detail.

Onze medewerkers hebben de skills om uw product accuraat te verwerken. Met de grootste nauwkeurigheid verpakken, assembleren en herwerken ze medicijnen en medische hulpmiddelen.

A-kwadraat heeft er zich helemaal op toegelegd om, met de nodige expertise, onze medische producten te verwerken en te verpakken.

Infrastructuur.

Uw product vraagt om een gecontroleerde omgeving. Om een zuivere werkomgeving te garanderen, beschikt A-kwadraat over een cleanroom ISO 8 (klasse D). In deze ruimte ligt de aanwezigheid van kleine deeltjes (diameter 0,5µm, 1µm en 5µm) in de lucht tien keer lager dan in de atmosfeer.

Kwaliteitssysteem.

Onze interne kwaliteitsdienst waakt over uw producten. We garanderen nauwgezette werkinstructies, een efficiënt opvolgingssysteem, aandacht voor verbeteracties en ingebouwde controlepunten.
We documenteren voor u het hele verwerkingsproces.

A-kwadraat beschikt over volgende certificaten:

Good Manufacturing Practice (GMP)

Een certificaat van het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) voor het secundair verpakken van geneesmiddelen.

ISO 13485 Medical Devices

A-kwadraat voldoet aan alle veiligheids- en kwaliteitseisen voor medische hulpmiddelen.

ISO 9001

Kwaliteitsmanagementsysteem dat onder andere de focus op de klant, betrokkenheid van medewerkers en continue verbetering centraal zet.

health

Added Pharma

Jacqueline Wijsman is marketing en product manager bij Added Pharma. Het bedrijf levert medische producten aan (ziekenhuis)apotheken. Eind 2020 moest de assemblage unit worden overgebracht van een Nederlands maatwerkbedrijf naar A-kwadraat. Als projectleider leidde Jacqueline Wijsman de transitie in goede banen.


Naar het verhaal