Kansengroepen activeren: Stad Turnhout en A-kwadraat slaan handen in elkaar.

21 juni 2023 - Stad Turnhout investeert sterk in maatregelen om de werkloosheid terug te dringen. Schepen van Werk Luc Op de Beeck: ‘Al sinds 2017 geven we in ons beleid veel aandacht aan het thema ‘werk en activering’. Daarvoor werken we intensief samen met verschillende partners. Een van onze bondgenoten in eigen regio is maatwerkbedrijf A-kwadraat, dat al meer dan een halve eeuw werk biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We vinden elkaar in een gemeenschappelijke doelstelling: de werkzaamheidsgraad van kwetsbare groepen verhogen.’

Mensen met een leefloon

Specifiek voor mensen met een leefloon bouwde Stad Turnhout een sterk activeringsbeleid op, gebaseerd op het zogenaamde ‘zalmtrapprincipe’. Een zalm is een vis die wil opklimmen, tegen de stroom in; vistrappen kunnen die klim gemakkelijker maken. Schepen van Gelijke Kansen Kelly Verheyen: ‘In onze activeringstrajecten zorgen we voor een gelijkaardige ‘getrapte’ werkwijze. Zo maken we het doel bereikbaarder: mensen duurzaam aan het werk krijgen. Op een eerste trede helpen we de deelnemers om hun netwerk en maatschappelijke participatie te versterken, zodat ze meer deel gaan uitmaken van de maatschappij. Op de tweede trede gaan we de drempels wegwerken die ze onderweg zijn tegengekomen, bijvoorbeeld door taalkansen te creëren of opleidingen aan te bieden.’

Daarna zijn de deelnemers van het traject klaar om aan het werk te gaan, bijvoorbeeld via een eerste laagdrempelige werkervaring bij een maatwerkbedrijf, zoals A-kwadraat. Schepen Op de Beeck: ‘Een volgende stap zou vervolgens een stagetraject bij een privébedrijf kunnen zijn, dat wij als stadsbestuur kosteloos maken voor de deelnemende bedrijven.’

Meer dan twee derde vindt snel werk

Die trapsgewijze aanpak loont. De meeste deelnemers zetten na afloop van het traject hun loopbaan verder bij een maatwerkbedrijf of klanten daarvan of op een andere reguliere arbeidsplaats. Recente cijfers van Stad Turnhout tonen aan dat 67 % van de deelnemers binnen drie maanden na de begeleiding daadwerkelijk werk vindt. Dat cijfer loopt zelfs op tot ruim 80 % wanneer dezelfde meting twaalf maanden na de laatste begeleiding wordt herhaald.

De praktijk: 22 trajecten in ’22

Een illustratie van deze aanpak is de samenwerking tussen Stad Turnhout, A-kwadraat en Astra Sweets.
A-kwadraat richt zich doorgaans op mensen met een arbeidshandicap of een psychosociale arbeidsbeperking en op uiterst kwetsbare personen. Meer en meer heeft de organisatie echter ook aandacht voor andere kansengroepen die in de maatschappij ontstaan. De samenwerking met Stad Turnhout is daarvan een voorbeeld. Jan Boeckx, algemeen directeur van A-kwadraat: ‘De stad is een hele belangrijke partner voor ons om voeling te krijgen met de noden in de regio. Stad en maatwerkbedrijf voelen en vullen elkaar heel goed aan.’

In 2022 liepen er 22 activeringstrajecten van mensen met een leefloon bij A-kwadraat. De betrokken deelnemers gingen onder meer aan de slag bij de locatieteams van A-kwadraat en bij belangrijke Turnhoutse bedrijven als Soudal en Astra Sweets. Ook andere klanten van A-kwadraat tonen interesse om op de kar te springen.

Van de 22 activeringsprojecten bij A-kwadraat werden er vier uitgerold in de locatiewerking bij Astra Sweets, en met succes: de tijd en middelen geïnvesteerd in activering hebben er tot duurzame tewerkstelling geleid. Twee van de medewerkers maakten ondertussen de overstap van A-kwadraat naar een vast contract bij Astra Sweets. de twee andere trajecten lopen nog.

Kandidaat-doorstromers worden bij de snoepjesfabrikant op verschillende posities ingezet en krijgen daarbij een intensieve begeleiding door zowel de mensen van A-kwadraat en Astra Sweets als van OCMW Turnhout.

Lotte Vermeiren, HR Director bij Astra Sweets: ‘Bij Astra Sweets geloven we er sterk in dat wij als organisatie ook een maatschappelijke rol hebben. We proberen steeds op een duurzame manier te ondernemen en werken volgens de ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen die de Verenigde Naties hebben opgesteld, namelijk de Sustainable Development Goals (SDG’s).

In het huidig economisch klimaat waarbij de ‘war for talent’ nog steeds brandend actueel is, is het voor ons als werkgever niet evident om alle openstaande vacatures kwalitatief in te kunnen vullen. We zien vaak dat er nog een kloof is tussen de competenties en ervaringen die we zoeken en die van de werkzoekende kandidaten.
Door samen te werken met maatwerkbedrijf A-kwadraat en OCMW Turnhout en door de juiste ervaringen en opleidingen intern bij te brengen, kunnen we die kloof verkleinen. Op die manier is het een win-winsituatie voor alle betrokken partijen.

Door onze jarenlange samenwerking met A-kwadraat kennen ze ons bedrijf door en door. Ze weten intussen hoe Astra Sweets werkt en welke waarden en attitude we zoeken bij onze medewerkers.’