Opschorting activiteiten.

17 maart 2020 - Zoals voor zoveel bedrijven, heeft de coronacrisis ook grote gevolgen voor A-kwadraat.

In de eerste plaats zijn we bezorgd over de gezondheid van onze medewerkers. Voor sommige activiteiten blijkt het moeilijk om de actuele voorschriften nauwgezet op te volgen, daarom is het aangewezen om deze activiteiten stop te zetten. Voor andere kunnen we wel een veilige omgeving garanderen. We zetten onze economische activiteiten alleen voort als ze verzoenbaar zijn met de gepaste gezondheidsmaatregelen.

Ons bedrijf is actief in verschillende sectoren, waarvan enkele die maatschappelijk belangrijk zijn, zoals de gezondheidssector. Zeker in deze sector willen we als maatwerkbedrijf onze verantwoordelijkheid blijven opnemen en er alles aan doen om de activiteiten met een grote maatschappelijke impact verder te zetten.

Na overleg met onze sectorfederatie, vakbonden en klanten, hebben wij beslist om vanaf woensdag 18 maart 2020 alle operationele activiteiten voorlopig stop te zetten, behalve de meest kritische healthcare-gerelateerde processen. Voor een aantal klanten voorzien we een minimale logistieke dienstverlening, zodat nodige materialen in onze magazijnen kunnen worden geleverd en opgehaald.

Wij evalueren de situatie van dag tot dag en hervatten de activiteiten van zodra de omstandigheden verbeteren. Op dit moment verwachten we minstens tot maandag 6 april 2020 te sluiten. Voor al onze klanten blijven we wel bereikbaar via de gekende kanalen en contactpersonen.

Want to work together?