A-kwadraat plaatst medewerkers in quarantaine - UPDATE

20 februari 2021 - Sinds woensdag 17 februari zitten ongeveer 100 van de 600 medewerkers van maatwerkbedrijf A-kwadraat in quarantaine na een uitbraak van het coronavirus. Het gaat voornamelijk om productiearbeiders van de vestiging aan de Everdongenlaan in Turnhout. Vanaf 18 februari werd een intern coronatestcentrum opgezet om zoveel mogelijk collega's snel te kunnen testen.

Besmettelijke variant

In de week voor de krokusvakantie werd A-kwadraat geconfronteerd met een drietal positieve coronatesten van collega’s in één specifieke productieafdeling. Ondanks de strikte veiligheidsmaatregelen die in het hele bedrijf gelden, werd op zaterdag 13 februari beslist om de directe collega’s van de besmette personen de volgende maandag niet meer te laten werken.

Maandag en dinsdag liepen de testresultaten van deze personen binnen en gaven verschillende bronnen aan dat het ging om een erg besmettelijke variant. Dinsdag heeft A-kwadraat beslist om alle productie-arbeiders van de betrokken vestiging (een honderdtal) in quarantaine te laten gaan voor een periode van tien dagen (tot 1 maart). Alle aanwezige collega’s kregen een persoonlijke uitleg en een brief, de afwezigen werden thuis opgebeld door de personeelsdienst.

Intern testcentrum

Samen met externe preventiepartner IDEWE werd vanaf donderdag 18 februari een intern coronatestcentrum ingericht bij A-kwadraat om zoveel mogelijk andere medewerkers te laten testen. Op die manier kon de omvang van de uitbraak in kaart worden gebracht en het bood medewerkers ook een houvast om zich te kunnen laten testen in een vertrouwde omgeving.

De eerste resultaten zijn alvast heel hoopgevend: de 165 collega’s die op donderdag en vrijdag getest werden, kunnen maandag allemaal terug aan de slag. Het lijkt er dus op dat het virus niet in andere vestigingen van het bedrijf is kunnen doordringen.

Regionale ondersteuning

Omdat de uitbraak een regionale impact heeft, beraadde Eerstelijnszone (ELZ) Kempenland zich samen met de lokale besturen over bijkomende maatregelen en ondersteuning. ‘Bij A-kwadraat werken mensen uit de ruimere regio’, zegt dokter Kris Bayens, voorzitter van de ELZ. ‘Niet alleen de positief geteste medewerkers zelf, maar ook hun gezinnen en nauwe contacten zijn getroffen. Om de verspreiding van het virus onmiddellijk te stoppen, moeten zij mee in quarantaine.’

De quarantainemaatregelen zijn noodzakelijk om een exponentiële verspreiding van het virus tegen te gaan, maar de ELZ en de lokale besturen zijn zich terdege bewust van de mogelijke sociale, financiële en psychische gevolgen van een dergelijk opgelegd isolement. ‘Alle betrokken lokale besturen tonen zich solidair en werken samen met de ELZ om elk gezin te contacteren en hulp te bieden’, vervolgt dokter Bayens. ‘Maatschappelijk werkers en brugfiguren leggen momenteel drempelbezoeken af, uiteraard op een veilige manier. Zij bieden bijvoorbeeld aan om boodschappen te doen of nemen zelf voedselpakketten mee als daar nood aan is, maar ze zullen ook de voorzorgsmaatregelen die nodig zijn nog eens opnieuw doornemen met de mensen zodat iedereen heel goed weet wat te doen.’

Extra veiligheidsmaatregelen

Intussen zijn op alle vestigingen van A-kwadraat verstrengde maatregelen van kracht, bovenop de reeds geldende: volledige mondmaskerplicht en een strikte scheiding tussen de verschillende afdelingen. Door deze laatste maatregel moeten sommige orders in overleg met klanten opnieuw worden ingepland. Gelukkig kan A-kwadraat daarbij rekenen op de hulp van collega-maatwerkbedrijven, zoals Lidwina uit Mol.

Uiteraard werden de werkplaatsen al maanden geleden coronaproof ingericht, met extra afstand tussen de werkposten, strikte handhygiëne, gespreide pauzetijden, enzovoort. Wie kan werkt thuis en alle medewerkers krijgen elke dag een mondmasker. ‘Regelmatig gebeuren er in de productieafdelingen veiligheidsrondgangen door ons coronateam’, zegt Jan Boeckx, algemeen directeur van A-kwadraat. ‘Er wordt op allerlei manieren aan sensibilisering gedaan, bijvoorbeeld met T-shirts, richtlijnen van onze organisatiemascotte Akke of een gezamenlijk pamflet met de vakbonden. Nog voor er sprake was van het team van 11 miljoen was er bij A-kwadraat al een “team van 600”.’

Tot slot blijft A-kwadraat haar verantwoordelijkheid nemen om medewerkers te motiveren en aan te sporen om zich ook buiten de muren van het bedrijf aan de algemene coronaregels te houden. ‘Naast werk geven aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, behoort ook permanente opleiding en vorming tot de missie van A-kwadraat’ gaat Jan Boeckx verder. ‘Dat zijn we aan onze medewerkers, aan de maatschappij en aan onszelf verplicht en dat zullen we blijven doen.’

Want to work together?