Iedereen inbegrepen: de opdracht van maatwerkbedrijven blijft transformeren.

16 mei 2023 - Om te blijven doen wat je goed kan, moet je veranderen. Daarom herschreven we onze missie. Onze algemeen directeur, Jan Boeckx, legt de twee belangrijkste verschuivingen uit.

"Status quo is geen optie. Dat geldt voor veel sectoren, maar voor maatwerkbedrijven is het extra belangrijk. De richting die wij uitslaan, beïnvloedt de levens van de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Bij die verantwoordelijkheid sta ik bijna elke dag stil.

De strategie die we bij A-kwadraat uitzetten, moet ten dienste staan van onze mensen. Hen geschikt werk bieden, is onze bestaansreden. Om te blijven doen wat je goed kan, moet je veranderen. Dat heb ik de laatste maanden weer gemerkt, toen we bezig waren met onze missie, visie en strategische krachtlijnen opnieuw scherp te stellen.

De twee belangrijkste verschuivingen: wie we bereiken en wat we hun bieden.

Ten eerste. Wie bereiken we? Al bijna zestig jaar bieden we werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onze klassieke doelgroepen zijn mensen met een arbeidshandicap, mensen met een psychosociale arbeidsbeperking en uiterst kwetsbare personen. Vandaag zien we verschillende goeie redenen om onze opdracht te verruimen.

De Vlaamse Regering wil 80% van de beroepsactieve bevolking aan de slag krijgen. Daarbij zitten heel wat groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt die bij maatwerkbedrijven een eerste werkervaring kunnen opdoen of duurzaam aan de slag kunnen. Bijvoorbeeld mensen met een leefloon, die sinds twee jaar in ons bedrijf met succes piloottrajecten doorlopen. Zo zijn er nog groepen die we vandaag te weinig op onze radar hebben staan. Daarom zegt onze nieuwe missie dat we de werkzaamheidsgraad willen verhogen door in te spelen op regiobehoeften. Dat impliceert: klassieke doelgroepen blijven bereiken én programma’s uitbouwen voor nieuwe doelgroepen.

Veel van onze klanten staan voor dezelfde evolutie, maar vanuit een andere nood: schaarste op de arbeidsmarkt dwingt hen om naar ander talent te zoeken. Ik geloof dat de brug tussen maatwerk en reguliere economie ongelooflijk boeiend wordt voor specifieke functies en doelgroepen.

Ten tweede. Wat bieden we medewerkers? ‘Geschikt werk’ probeerden we altijd al te bieden. Maar hun noden zijn groter dan ‘een job hebben’. A-kwadraat zet in op medewerkersgeluk, zo staat het in onze nieuwe missie. Niet dat we voorheen gelukkige medewerkers onbelangrijk vonden. Eigenlijk is het een bevestiging van wat onze maatwerkcoaches en onze personeelsdienst al jaren uitbouwen: mensen bijstaan in hun professionele ontwikkeling, maar evengoed in hun persoonlijke groei, zorgen op het werk oplossen maar ook luisteren naar de zorgen van thuis. Dat gaat soms ver, en dat willen we ook.

De ambitie op het vlak van ontwikkeling en welzijn trekken we vandaag nog een stuk omhoog. Daarmee zijn we waarschijnlijk niet veel anders dan veel andere bedrijven, maatwerk of niet."

Jan Boeckx