A-kwadraat behaalt duurzaamheidscertificaat van de VN.

28 oktober 2020 - Op 27 oktober 2020 kregen voor het eerst 88 Vlaamse ondernemingen het SDG Pioneer-certificaat van UNITAR (het United Nations Institute for Training and Research). De bedrijven worden beloond omdat ze intensief inzetten op elk van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. A-kwadraat is trots om deel uit te maken van deze pioniersgroep.

SDG Pioneer.

Duurzaam Ondernemen zit in onze identiteit. We gebruiken daarvoor het kader van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. En al sinds 2010 behalen we elk jaar het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO).

Deze inspanningen hebben geleid tot een internationale erkenning: A-kwadraat is bekroond tot SDG Pioneer. Wat houdt zo’n erkenning in? Ten eerste drie keer laureaat worden van het VCDO binnen een periode van vijf jaar. Ten tweede telkens tien succesvolle acties realiseren in minstens vier van de vijf P’s (People, Planet, Prosperity, Partnership en Peace). Ten derde acties uitvoeren met positief gevolg binnen elk van de 17 SDG’s.

Klanten kiezen voor duurzame partner.

Duurzaam ondernemen maakt deel uit van onze visie en is voor ons dus heel belangrijk. Maar geldt dat ook voor onze klanten? Jazeker. Onze recentste klanttevredenheidsenquête heeft aangetoond dat het merendeel van onze klanten het belangrijk tot zeer belangrijk vindt dat A-kwadraat een duurzame organisatie is.

Dat sterkt ons in de manier waarop we onze relatie met medewerkers, de inrichting van onze organisatie, onze verhouding met partners en onze maatschappelijke rol verder invulling willen geven. En het toont aan dat duurzaamheid almaar belangrijker wordt, ook voor ondernemingen.

Toekomst.

Duurzaamheid en MVO blijven een speerpunt voor A-kwadraat. Op dit moment bepalen we de acties die we in 2021 zullen opzetten.

UNITAR reikt ook het SDG Champion certificaat en de titel van SDG Ambassador uit. Wie weet kunnen we in de toekomst nog een stapje beter doen.

Want to work together?