A-kwadraat viert eerste verjaardag met investeringsplan en nieuwe voorzitter.

19 oktober 2020 - Op 1 oktober 2019 fuseerden Alito en Amival tot A-kwadraat. Dat het eerste jaar van de nieuwe organisatie zo zou verlopen, had niemand kunnen voorspellen. Maar in woelige tijden heeft A-kwadraat meer dan stand gehouden. En de nabije toekomst biedt mooie perspectieven: investeringen in de vestiging in Gierle en Guy Tormans volgt Frans Starckx op als voorzitter van de organisatie.

Een vreemd jaar

In het najaar van 2019, meteen na de fusie, is er werk gemaakt van de strategische koers van A-kwadraat: de groeistrategie van de verschillende business units, doelstellingen en budgetten werden bepaald. Na een eerder voorzichtige maand januari 2020, kwam het jaar op kruissnelheid in februari en waren er goede vooruitzichten.

Toen kwam de lockdown en de tewerkstelling viel half maart terug tot 65 arbeiders en een beperkte omkadering. Minder dan 20% van het werknemersbestand bleef aan het werk. Enkel essentiële activiteiten werden uitgevoerd.

A-kwadraat is niet bij de pakken blijven zitten. Diezelfde week werd een coronawerkgroep opgericht om maatregelen uit te werken, mensen te sensibiliseren en ondersteuning te bieden. Er werden investeringen gedaan om werkplekken veilig in te richten. En er werd gestaag en veilig opgeschaald aan een ritme van 50 werknemers per week. Eind mei was bijna iedereen weer aan het werk. Gelukkig, want A-kwadraat is ervan overtuigd dat werken de beste manier is om uit deze crisis te geraken.

Investeren

De financiële impact van Covid-19 is aanzienlijk maar niet dramatisch. Ondanks alles besliste de Raad van Bestuur in september 2020 om te investeren in de site A-kwadraat 4, waar de business units Houtbewerking en Groenzorg zijn gevestigd.

De vestiging in Gierle breidt uit. Een naburig gebouw is aangekocht en infrastructuurwerken moeten ervoor zorgen dat het snel in gebruik kan worden genomen. Vanaf dit najaar tot en met 2022 zullen onder meer kantoorruimten worden verbouwd, een magazijninrichting geplaatst, brand- en diefstaldetectie geïnstalleerd en een luifel gebouwd.

Een nieuwe voorzitter

Na tien jaar nam Frans Starckx afscheid als voorzitter van A-kwadraat. Hij wordt opgevolgd door Guy Tormans, Directeur Financiën & Administratie van AZ Turnhout.

Hoe kijkt de nieuwe voorzitter zelf naar die opdracht?
Guy Tormans: “Ik besef heel goed dat A-kwadraat mee wordt gefinancierd vanuit de gemeenschap. Het is onze taak om de middelen die we hebben, goed in te zetten. Uiteindelijk willen we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dichter bij die arbeidsmarkt helpen komen.”

Hoe wil hij dat realiseren?
Guy Tormans: “Continuïteit is belangrijk. Frans, onze vorige voorzitter heeft, in nauwe samenwerking met de Raad van Bestuur, zijn functie tien jaar lang op excellente wijze uitgevoerd. We gaan verder op hetzelfde pad: stap voor stap de organisatie verder uitbouwen en inspelen op nieuwe kansen voor de toekomst. De maatschappij verandert snel, denk bijvoorbeeld aan digitalisering. Zulke zaken hebben een impact op de taken die A-kwadraat voor klanten opneemt. We moeten altijd mee zijn met dergelijke evoluties en niet vasthouden aan wat is.”

Heeft A-kwadraat zich op één jaar tijd als sterk merk kunnen posteren?
Guy Tormans: “Van naam veranderen is altijd een uitdaging. Je moet dat nieuwe merk terug in de maatschappij zetten. Wat ik in mijn professionele omgeving opvang is dat A-kwadraat toch al een betekenis heeft gekregen en uitstraalt. Maar we moeten aandacht blijven hebben om consequent de eenheid van organisatie en van naam mee uit te spreken en te cultiveren.”

Waarom nu investeren in A-kwadraat 4?
Guy Tormans: “Om activiteiten verder uit te bouwen, moeten we blijven investeren. In het verleden hebben we dat gedaan op het vlak van healthcare. Nu willen we het signaal geven dat houtbewerking en groenzorg sectoren zijn die wij in de toekomst verder willen uitbouwen. Ook in deze tijden moet je blijven investeren. Bij A-kwadraat hebben we de ‘luxe’ dat alle winsten integraal terug kunnen worden geïnvesteerd in onze mooie organisatie.”