Jaar- en duurzaamheidsverslag 2021.

10 juni 2022 - Dit jaar pakken we onze jaarlijkse verslaggeving een beetje anders aan. Naast het traditionele duurzaamheidsverslag schreven we ook een jaarverslag. Waarom? Om in het duurzaamheidsverslag écht te focussen op onze MVO-inspanningen. In het jaarverslag komen de algemene cijfers en evoluties van onze werking aan bod. Beide komen samen in dit document.

2021 kende een vliegende start. Vanaf januari werkten we in een aangepaste structuur van business units. Kort gezegd: we bieden een brede dienstverlening in activiteiten die voor verschillende sectoren een meerwaarde bieden, met onze business units Value Added Services (in onze eigen productiehallen) en Locations (bij de klant), en voor een specifieke expertise in vier sectoren, in onze business units Health, Food, Wood en Green. Voor onze grootste klant, Cartamundi, richtten we een aparte business unit op.

Ook nog begin 2021 werden we doorgelicht én positief geëvalueerd door het Vlaams Centrum voor Kwaliteit. A-kwadraat kreeg vier sterren en mag zich sinds januari ‘recognised by EFQM’ noemen. Het EFQM assessment toonde aan waarin we 'uitmuntend' zijn, bijvoorbeeld tevreden medewerkers en klanten, cocreatie, duurzaam ondernemen, en medewerkers met passie. Maar het legde ook verbeterpotentieel bloot en met die aanbevelingen gingen we de rest van het jaar aan de slag.

Een van die verbeterpunten: we kunnen onze stakeholders nóg dichterbij brengen. Dat deden we in 2021 onder meer door te starten met een interne krant, door een ecosysteemoefening, door onze Talent Academy uit te bouwen, door de verhalen van klanten op te tekenen.

Onze Talent Academy verdient een extra woordje uitleg, want in 2021 werd de VTO-cel (vorming, training, opleiding) omgevormd tot Talent Academy. Daarmee willen we alsmaar beter talent identificeren, opleidingsplannen, doorstroom- en opstroomtrajecten uitwerken op maat van elke medewerker. Want we zien het als onze missie om medewerkers te helpen ontplooien, hun talenten te leren kennen en verdiepen, te bouwen aan hun zelfvertrouwen en hen professioneel veelzijdiger te maken.

Een ander belangrijk project het afgelopen jaar was de samenwerking met het OCMW van de gemeenten in onze regio. Mensen met een leefloon hebben het moeilijk in onze samenleving. Met ons gezamenlijke traject bieden we hen kansen om die eerste drempels weg te halen. A-kwadraat is voor deze mensen een eerste tussenstap naar de reguliere arbeidsmarkt.

2021 bracht natuurlijk nog veel meer. Zoals verbouwingen aan onze vestiging in Gierle, een nieuwe satellietvestiging in Hoogstraten en volgende stappen in lean en Industrie 4.0. Dat kan u allemaal nalezen in ons Jaar- en Duurzaamheidsverslag 2021.

Kijk hier alvast naar een voorsmaakje: