“Innovatie om ervoor te zorgen dat medewerkers zo veel mogelijk taken kunnen uitvoeren.”

13 mei 2022 – Lieven Van Ermengem is projectleider innovatie bij A-kwadraat. Hij verbetert en vereenvoudigt bestaande processen, zodat medewerkers hun taken zo efficiënt en aangenaam mogelijk kunnen uitvoeren.

Lieven Van Ermengem: “Van opleiding ben ik industrieel ingenieur scheikunde. Ik werkte lang bij Janssen Pharmaceutica, in verschillende rollen. Maar ik was toe aan iets anders. Naast analytisch en oplossingsgericht, ben ik ook heel sociaal gedreven. Daarom deed ik in mijn vrije tijd vrijwilligerswerk. Hoe langer hoe meer voelde ik dat ik ook op professioneel vlak dichter bij de realiteit wilde staan, in een kleiner bedrijf. Zo kwam ik terecht bij A-kwadraat, een organisatie die mensen altijd op de eerste plaats zet. Hier krijg ik de kans om mijn ingenieursachtergrond op een sociaal zinvolle manier in te zetten, en dat sprak me meteen aan.”

Wat is jouw rol als projectleider innovatie?
Lieven: “In eerste instantie bekijk ik samen met de hoofdwerkleiders van de verschillende business units hoe we processen kunnen optimaliseren. Ik reik hen tools aan die we kunnen inzetten en stel samen met hen prioriteiten.

Net als elke organisatie moet ook een maatwerkbedrijf rendabel zijn. A-kwadraat moet huidige klanten behouden en nieuwe klanten aantrekken. Innovatie speelt daarbij een alsmaar grotere rol. Zichtbare investeringen in technische infrastructuur, digitale innovatie en lean management scheppen vertrouwen bij klanten. Onrechtstreeks draag ik dus bij aan het onderhouden en uitbreiden van klantrelaties.”

Wat is lean management eigenlijk?
Lieven: “Traditioneel omvat lean management alle inspanningen om processen te verbeteren en te vereenvoudigen. Het komt uit de Japanse cultuur, met name bij Toyota werd lean management ingezet als techniek om de productie extreem vereenvoudigd en gecontroleerd te laten gebeuren.

Bij A-kwadraat is het doel niet alleen de productiviteit en kwaliteit verhogen. Het is ook een techniek om ergonomie te verbeteren, werk toegankelijker te maken en welzijn te verhogen. Kortom, het is niet de bedoeling om mensen uit te schakelen door automatisatie, maar om hun taken eenvoudiger of aangenamer te maken. Daardoor kunnen we ervoor zorgen dat deeltaken kunnen uitgevoerd worden door mensen met een breed scala aan beperkingen. We willen ervoor zorgen dat medewerkers zo veel mogelijk taken kunnen uitvoeren.

Een voorbeeld? In onze afdeling Value Added Services (VAS) herverpakken we producten van ECOVER. De productielijn waar dat gebeurt, werd door een van onze verbeterexperts en haar team geanalyseerd en geoptimaliseerd. Dat resulteerde in een flink verhoogde output en ergonomische verbeteringen voor onze medewerkers.

Hoe detecteer je verbeterpotentieel?
Lieven: “Het doel is dat mensen op de vloer zien wat er beter kan en herkennen wat wel en niet logisch, efficiënt of ergonomisch is. Daarvoor wordt in elke business unit een team van verbeterexperten opgeleid. Zij doen suggesties aan de hoofdwerkleiders, die tijdens maandelijkse meetings besproken worden en na prioritering uitgevoerd worden.

Ik zie mezelf als coördinator. We willen acties niet van buiten naar binnen – of top-down – opleggen, maar zorgen voor een mentaliteit waarin de werkleiding initiatief durft te nemen en zelf voorstellen formuleert.

Dit traject is ondertussen al twee jaar aan de gang. In 2022 zullen we nog meer medewerkers opleiden, maken we een dashboard om de resultaten in kaart te brengen en zorgen we ervoor dat de hoofdwerkleiders voldoende tijd en ruimte krijgen om deze verantwoordelijkheid te dragen.”

Waar zit voor A-kwadraat de grootste uitdaging, denk je?
Lieven: “Op het vlak van digitalisering en Industrie 4.0. Veel van onze industriële activiteiten bestaan uit handwerk. Met digitale tools kunnen we de handelingen een pak efficiënter maken. Maar niet alle technologie kan zomaar worden ingezet in een maatwerkbedrijf.

Voor maatwerkbedrijven is digitale innovatie een nog grotere uitdaging dan voor andere bedrijven, denk ik. Het komt erop aan om een balans te vinden. Om keer op keer af te wegen of de meerwaarde die de tool biedt de investering wel waard is.
Zo werken we op dit moment aan een geautomatiseerde oplossing voor een proces waarbij we o.a. spuiten sluiten en voorzien van een tip cap (het plastic dopje aan het uiteinde van de spuit). De automatisatie vereenvoudigt de handelingen en zorgt ervoor dat we meer medewerkers kunnen inzetten.

We wisselen trouwens regelmatig ervaringen uit met andere maatwerkbedrijven. Onlangs raadden verschillende collega’s ons af om te investeren in een bepaalde software die met lichtsignalen aangeeft welk materiaal een medewerker in een bepaalde fase van de opdracht nodig heeft. Op papier een gouden investering, maar in de realiteit gaat veel tijd en kosten naar het programmeren van opdrachten. Dat zijn waardevolle inzichten om uit te wisselen en nutteloze investeringen te vermijden.”

A-kwadraat zet sterk in op duurzaamheid. Hoe dragen de inspanningen op het vlak van lean management en innovatie daaraan bij?
“Investeren in innovatie en optimalisatie maakt A-kwadraat als organisatie sterker. En hoe sterker je organisatie, hoe meer je kan focussen op duurzaamheid. Nu gaan we soms nog te vaak mee in de aanpak die de klant ons voorstelt, in de toekomst willen we onze klanten adviseren door hen verschillende innovatieve en duurzame mogelijkheden aan te bieden.”