Duurzaamheidsverslag 2018.

11 juni 2019 - Enerzijds hebben we ons in 2018 bezonnen. We zijn in gesprek gegaan met onze stakeholders om naar hen te luisteren. Zij houden ons een spiegel voor over wat voor bedrijf we willen zijn en wat we kunnen betekenen. Zo voerden we een tevredenheidsonderzoek bij zowel klanten als medewerkers. Door de positieve resultaten voelen we ons gesteund in het parcours dat we samen aan het afleggen zijn.

Anderzijds heeft Amival zich het afgelopen jaar voorbereid op de toekomst. Met het nieuwe decreet zal er heel wat veranderen in onze sector. Onze doelgroep wordt bijvoorbeeld flink verbreed. Dat creëert een bredere waaier aan capaciteiten en mogelijkheden, maar vraagt ook om een andere en meer diverse begeleiding. We hebben geprobeerd om daarop in te spelen. Onder meer door voor elke werknemer een persoonlijk ontwikkelingsplan op te maken en dat ook regelmatig samen te bespreken en bij te sturen.

Hoe we er in 2018 voor gezorgd hebben dat we als maatwerkbedrijf geschikt blijven voor een nieuwe realiteit, leest u in ons laatste duurzaamheidsverslag.

Ontvangt u graag een papieren exemplaar? Stuur een mailtje naar tim.tilsley@amival.be en we bezorgen het.