Tiende keer laureaat van het Voka Charter Duurzaam Ondernemen.

18 juni 2020 - Al sinds ons ontstaan vervlechten we de sociale, economische, maatschappelijke en ecologische aspecten van ondernemen tot een elegant geheel. Dat engagement willen we ook concreet vorm geven. Zo engageren we ons elk jaar voor het Voka Charter Duurzaam Ondernemen, nu al voor de tiende keer.

17 acties in lijn met de SDG's.

Voka stimuleert bedrijven om een jaar lang acties te ondernemen voor een duurzame bedrijfsvoering, in lijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. De bedrijven die daarin slagen worden beloond met het Voka Charter Duurzaam Ondernemen.

In 2019 hebben we zeventien acties gerealiseerd. Zo voerden we bijvoorbeeld nieuwe verbindende IT-tools voor interne communicatie in (SharePoint), namen we deel aan Moved to Help, vergroenden we onze werkruimtes en zetten we in op comfort en ergonomie. Daarvoor krijgen we vandaag de officiële erkenning van de VCDO-evaluatiecommissie.

Vooruitkijken.

Later op het jaar ontvangen we ook het internationaal gevalideerde Unitar-certificaat 'SDG Pionier', omdat we de afgelopen drie jaar acties hebben gedaan voor elk van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Dit certificaat wordt in 2020 voor het eerst uitgereikt aan een honderdtal Vlaamse organisaties. We zijn trots om bij die groep van SDG-pioniers te horen.

In 2020 gaan we gewoon door. Ons actieplan bevat opnieuw zestien acties, waaronder investeren in meer ecologische, elektrische machines voor groenonderhoud, versterken van onze cyberveiligheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen nog dieper verankeren in onze werking met een uitgewerkt MVO-beleid.