"Met onze welzijnskiosken bieden we laagdrempelig informatie over fysiek en mentaal welzijn.”

20 maart 2023 – Jade Lemoine werkt al bijna vijf jaar op de personeelsdienst van A-kwadraat. Sinds een jaar staat ze in voor het medische luik. Dat gaat verder dan de re-integratie van langdurig zieken en het organiseren van medische keuringen. Met de lancering van de welzijnskiosken wil de personeelsdienst in 2023 (nog) sterker inzetten op het fysieke en mentale welzijn van onze medewerkers.

Welzijnskiosken: wat zijn dat precies?

Jade: “Elke welzijnskiosk bestaat uit drie houten displays, gevuld met brochures. De eerste focust op fysieke gezondheid, de tweede op psychologisch welzijn en de derde op wonen en vrije tijd. Door de kiosken centraal op te stellen in onze vestigingen, maken we de informatie voor iedereen toegankelijk.”

Wat willen jullie met dit initiatief bereiken?

Jade: “Hoewel onze medewerkers altijd bij ons terecht kunnen, vormt het voor sommigen een drempel om ons rechtstreeks aan te spreken. Door informatie rond fysiek en mentaal welzijn aan te bieden op een centrale plaats, willen we die drempel wegnemen.

Bovendien hebben onze medewerkers heel uiteenlopende behoeften. Als personeelsdienst kunnen we tot op een zekere hoogte ondersteunen, maar we zijn geen specialisten. Op een bepaald moment moeten we medewerkers doorverwijzen. In zulke gevallen helpt het als we hen iets tastbaars kunnen meegeven.

De welzijnskiosken geven ons de kans om in te spelen op wat er leeft bij de doelgroep. Het aanbod aan brochures zal regelmatig vernieuwen. Liefst in samenwerking met de werkleiding en de medewerkers. Zo vertelde iemand mij onlangs dat ze het moeilijk vindt om een hobby te vinden, dus verzamel ik op dit moment flyers van activiteiten in de buurt. Maar ook bij actuele thema’s zoals het capaciteitstarief kunnen onze medewerkers vaak een extra woordje uitleg gebruiken. Een brochure is dan het ideale formaat.”

Maken jullie die brochures zelf?

Jade: “Niet allemaal. We kijken natuurlijk eerst of er een officiële brochure bestaat die we kunnen bestellen of zelf kunnen afdrukken. Is dat niet het geval, of zijn die te complex, dan maken we er zelf. Dat deden we al voor de thema’s ergonomie en SOA’s. Brochures die we downloaden of zelf maken worden trouwens door onze eigen medewerkers gedrukt en geplooid. En de houten displays worden gemaakt door onze collega’s van business unit wood. Echt maatwerk, dus.”

Staan er nog andere initiatieven rond welzijn op de agenda voor 2023?

Jade: “Zeker en vast. De welzijnskiosken maken deel uit van een breder welzijnsbeleid. Enerzijds willen we op een laagdrempelige manier informatie aanreiken. Anderzijds willen we elk kwartaal werken rond een specifiek welzijnsthema dat al onze medewerkers aanbelangt.

Het eerste thema is tandhygiëne. Dat wordt heel concreet. We geven informatie over hoe je correct je tanden poetst, en we delen ook gratis tandpasta uit. En als het nodig is, kunnen we ondersteunen bij het maken van een tandartsafspraak. Naast tandhygiëne lijken ook gezonde voeding, beweging en omgaan met stress ons interessante thema’s om rond te werken.”

Waarom is welzijn zo’n belangrijk thema voor A-kwadraat, en voor de personeelsdienst?

Jade: “Als maatwerkbedrijf werk je samen met kwetsbare mensen die ook op het vlak van welzijn heel wat uitdagingen ondervinden. A-kwadraat wil hen een veilige en aangename werkomgeving bieden waar ze de nodige sociale ondersteuning krijgen die ze elders vaak niet vinden.”