“Ik bouw aan een pijplijn van talent”

3 december 2020 - Nicolas Broeckx is sinds een paar jaar VTO-coach bij A-kwadraat. VTO staat voor Vorming, Training en Opleiding. Medewerkers helpen groeien is zijn dagelijkse bezigheid. Hoe gaat dat in z’n werk?

‘Opstromen’ is een van de kernwoorden in de missie van A-kwadraat. Wat betekent dat in praktijk?

Nicolas Broeckx: “Het begint bij de aanwerving. Tijdens het intakegesprek bespreken we de competenties van de kandidaat. Al in de eerste week start het VTO-traject. We doen een screening en op basis daarvan wordt iemand toegewezen aan een specifieke Business Unit. Bijvoorbeeld iemand met een fijne motoriek krijgt een functie waarbij hij of zij die vaardigheid kan gebruiken.

Een nieuwe medewerker zal opstarten in een instroomfunctie, daarna kan hij of zij groeien naar een doorstroomfunctie, dat zijn meer kritische functies in onze organisatie. Soms gaan we nog een stapje verder: een deel van onze medewerkers kan ook opstromen naar functies die complexer zijn en meer zelfstandigheid vragen. We zijn op dit moment volop bezig met het creëren van deze jobs.

Na één maand houden we een eerste POP-gesprek. POP staat voor Persoonlijk Ontwikkelingsplan. De medewerker analyseert zelf: wat vind ik belangrijk in mijn werk, wat zorgt ervoor dat ik graag naar het werk kom, wat gaat er goed, wat kan er beter? Samen formuleren we minstens twee acties om in de loop van het jaar mee aan de slag te gaan.

Groeien kan dus op verschillende niveaus en is voor iedereen anders. Voor de ene betekent het misschien ambitieus zijn in nieuwe uitdagingen, voor de andere is het een belangrijke stap om bijvoorbeeld flexibeler te worden in het werk dat hij of zij doet. We hebben die diverse groep ook nodig om de waaier aan taken te kunnen invullen.”

Opstromen kan uiteindelijk ook leiden tot externe doorstroming. Hoe pak je dat aan?

“Daarin zijn we zoekende. Er lopen wel een paar trajecten. De eerste gesprekken zijn bezig en via de VDAB worden er stages georganiseerd bij bedrijven uit de reguliere economie. De coronacrisis vertraagt ons daarin.

Natuurlijk is het jammer om getalenteerde mensen te verliezen, maar het maakt deel uit van onze missie. Als medewerkers die ambitie hebben, staan we daar volledig achter. Als wij onze schouders er mee onder zetten, zijn we helemaal goed bezig, vind ik. De verantwoordelijkheden die mensen bij ons krijgen, kunnen vervolgens hun vruchten afwerpen in het reguliere economische circuit.”

Spreken veel medewerkers die ambitie uit?

“In het verleden niet zo veel, maar met de nieuwe doelgroepen komt daar verandering in. Bijvoorbeeld mensen met psychosociale problemen, fysieke klachten of een taalproblematiek. Het gebeurt dat zulke medewerkers al bij aanwerving zeggen dat ze niet hun hele leven bij A-kwadraat willen werken. Dat is voor ons net interessant, want vaak brengen ze wel veel capaciteiten binnen.

Werken met nieuwe doelgroepen is een grote aanpassing voor mij, maar evenzeer voor de medewerkers zelf. In het begin hebben ze het vaak moeilijk, maar na een paar weken wordt het dikwijls toch een succesverhaal.”

Welk groeitraject heb je zelf afgelegd?

“Ik heb Maatschappelijk Werk gestudeerd en werkte eerst op de Dienst Begeleid Wonen van Den Leeuweric. Ik had ook ervaring in productie en daarom ben ik gestart bij A-kwadraat als hulpwerkleider op verschillende locaties. Overal kreeg ik kansen om mee na te denken.

Ik had de ambitie om door te groeien en wilde werkleider worden. Maar plots werd er gesproken over een nieuwe functie: VTO-coach. Ik wist niet wat de job inhield, maar toen ik de vacature las was ik meteen heel enthousiast.”

A-kwadraat wil duurzame relaties aangaan met medewerkers. Wat betekent dat vanuit jouw rol?

“Het VTO-traject is een goed voorbeeld. Medewerkers starten op in kleine groepjes. Ze starten samen en worden de eerste week door mij begeleid, ze krijgen onder meer een rondleiding in de verschillende vestigingen. Op die manier worden van in het begin hechte banden gesmeed.”

Je bezoekt regelmatig andere organisaties. Wat inspireert jou dan?

“Bij WAAK in Kuurne zag ik een team van vormingsmedewerkers aan het werk en dat vond ik meteen interessant. Misschien kunnen we bij A-kwadraat de VTO-cel ook verder uitbouwen: ik concentreer me op de pijplijn van talent en een collega kan dan meer focussen op opvolging en ondersteuning.”

En omgekeerd: waarin staat A-kwadraat al sterk?

“Duurzame tewerkstelling. Ons werkaanbod is tamelijk stabiel en er moeten maar weinig mensen stempelen.”