Herschikking grafische afdeling.

27 oktober 2020 - Al meer dan vijftig jaar bouwt A-kwadraat expertise op in de grafische industrie, een sector die in de regio Turnhout historisch sterk aanwezig is. Maar de markt verandert en wij willen de toekomst mee richting geven. Daarom hebben we een duidelijke beslissing genomen: vanaf 1 januari 2021 stoppen we met het manueel inbinden van boeken en het machinaal verwerken van kalenders en agenda’s.

Neerwaartse trend.

In de grafische sector in het algemeen en in de boekbinderij in het bijzonder is al langer een neerwaartse trend gaande. De coronacrisis heeft die evolutie nog versterkt. Onze relatief oude bindmachines worden een groot deel van het jaar niet meer gebruikt en samen met de andere activiteiten van de boekbinderij nemen zij te veel plaats in, die we beter voor andere activiteiten kunnen gebruiken.

Als maatwerkbedrijf is het onze missie om werk te geven aan zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als de externe omstandigheden veranderen, moeten we soms moeilijke keuzes maken zodat we nieuwe opportuniteiten en uitdagingen kunnen aangaan.

Toekomstige uitdagingen.

De beslissing om de individuele boekverwerking en de kalender- en agendaverwerking stop te zetten, betekent niet dat er mensen ontslagen zullen worden. Integendeel, bij A-kwadraat is ‘iedereen inbegrepen’ en we hebben alle medewerkers nodig voor andere opdrachten.

Wat zijn dan die ‘andere opdrachten’? In de eerste plaats blijven we heel wat grafisch werk uitvoeren. Onze expertise blijft waardevol voor klanten en onze grafische dienstverlening blijft uitgebreid. Voor sommige klanten liggen er nog heel wat bijkomende opdrachten op de plank. Ook krijgen we regelmatig vragen om werk te doen waar we vandaag nog niet voor uitgerust zijn, zoals soldeerwerk. En ook in de voeding zijn er nog meer dan genoeg mogelijkheden!

Een woord is een woord.

Met alle geïmpacteerde klanten maken we afspraken voor een goede afwikkeling van de lopende opdrachten. Er is één uitzondering op het stopzetten van de activiteiten van de manuele boekbinderij. Voor de bibliotheek van Turnhout hebben we ons geëngageerd tot eind 2023 en omdat een woord een woord is, zullen we dit contract tot het laatste boek nakomen.