Groenonderhoud bij regen en zonneschijn.

14 oktober 2022 - Groenzorg zit in de lift bij A-kwadraat. Elke dag rijden onze ploegen uit om het groen te onderhouden in gemeenten, bij bedrijven, zorginstellingen, scholen en in tuinen. Meer dan elk ander werk, beweegt het mee met seizoenen en weersomstandigheden.

Piek

Voor onze groenploegen is de absolute piekperiode van het jaar net voorbij. Want groenwerk is enorm seizoensgebonden, dat spreekt voor zich. Traditioneel piekt het werk vanaf half mei tot half september. In die maanden wordt er gesnoeid en is er veel onkruiddruk. Daarom moeten we in de zomer steevast extra capaciteit voorzien.

Er is één maaiploeg, die is uitgerust om te maaien en publieke vuilnisbakken leeg te maken. Bijna 200 vuilnisbakken in een van onze naburige gemeenten worden door hen wekelijks bezocht.

Zomerwerk vloeit naadloos over in winterwerk: bermen maaien, grachten ruimen, wadi’s onderhouden. In hartje winter, als het meeste andere groenwerk stilvalt, controleren we hydranten of afsluiters van waterleiding voor Pidpa. Ook doen we aan natuurbeheer, in samenwerking met lokale boswachters: exoten verwijderen, plaggen, heidegebied vrijwaren.

“De agenda voor dit jaar zit sinds maart helemaal vol”, zegt Tony Vanhoof, hoofdwerkleider Green. “De vraag van klanten is er. De grootste uitdaging is om de mensen te vinden om het aantal ploegen uit te breiden.” Groenzorg is fysiek zwaar werk en je moet zin hebben om altijd buiten te zijn. Sommige taken vragen heel wat kunde en precisie, zoals snoeiwerk in tuinen. Kandidaten met groene vingers blijven heel welkom.

Weer of geen weer

Naast de grote boog van de seizoenen, speelt het weer natuurlijk een belangrijke rol. Bij extreme hitte is het begrijpelijk dat de efficiëntie van onze mensen daalt. “Tijdens de hittegolf kwamen buurtbewoners onze ploegen soms drank aanbieden”, zegt Tony Vanhoof. Maar negatieve reacties komen helaas ook voor als onze ploegen drankpauzes inlassen.

Vorige zomer was dan weer erg nat. Gevolg? Onkruid groeide enorm snel. “In Westerlo doet een van onze ploegen een monnikenwerk. In een grote wijk werd een nieuwe aanplant gedaan die nog niet is dichtgegroeid. Daar is dus heel veel onkruiddruk in de groeimaanden. Als de ploeg bij de laatste straat is aangekomen, is het onkruid in de eerste straat alweer opgeschoten”, zegt Roel Proost, Business Unit Manager Green.

Alleen als er sneeuw ligt en bij hele strenge vorst, rijden onze ploegen niet uit. Daarom plannen we in de winter vaak opleidingen en hebben we dan een collectieve sluiting voor Green.

Duurzame evolutie

Groenzorg is de afgelopen jaren in verandering. Ecologisch beheer en machines krijgen vaak de voorkeur, ook vanuit onze opdrachtgevers is het bewustzijn daarrond gegroeid. Zo zijn bestrijdingsmiddelen niet meer gangbaar. "Meer en meer gemeentes doen mee met Maai Mei Niet", weet Roel Proost. "Dat betekent voor ons natuurlijk ook dat de piekperiode opschuift en we in juni plots overal tegelijk moeten zijn."

A-kwadraat heeft zo veel mogelijk de omslag gemaakt naar elektrische machines. "Vooral in de zomer is dat een meerwaarde. Elektrische toestellen zijn heel geschikt voor zomersnoei en zijn aangenamer om mee te werken", zegt Tony Vanhoof. Elektrische machines zijn bovendien veel stiller. Zeker op publieke plaatsen, zoals kerkhoven, zorginstellingen en scholen, is dat een belangrijke factor.

Om het groeiende aantal medewerkers, het nieuwe materiaal en de groenvoertuigen een geschikte uitvalsbasis te bieden, zijn we volop bezig met investeringen in de vestiging A-kwadraat 4 in Gierle.

"Groenonderhoud is een van de meest zichtbare activiteiten van A-kwadraat. Onze ploegen zijn een uithangbord in de regio. Daarom hechten we veel belang aan kwaliteit en werken we zo duurzaam mogelijk", besluit Roel Proost.